Ak zistíme, že máme problém otvoriť krídlo okna alebo dverí, treba zistiť príčinu tohto stavu alebo čo mu predchádzalo. Závad môže byť niekoľko, pokazená prevodovka, ktorej súčasťou je aj kľučka, môže byť strhnutý spoj medzi rohovníkmi a ostanými časťami kovania spôsobený dlhodobým pôsobením vlhkosti a nečistôt. Po diagnostike závady treba najkôr vhodne otvoriť krídlo a vymeniť poškodený diel za nový. Každý diel kovania má svoje označenie, kde máme možnosť zistiť o aké kovanie ide a opísať číslené označenie.

V prvom rade pripomíname pravidelný servis, ktorý by mal byť aspoň jeden krát za rok a obsahuje základné očistenie tesnení s násleným ošetrním vhodnými prípravkami a taktiež vyčistenie kovania a jeho namazania.

Týmto spôsobom minimalizujeme možnosť funkčných porúch pri prevádzke a používaní okien a dverí.