- aby ste sa cítili doma dobre, nemôžete mať vlhkosť ani vysokú, ani nízku

- najvhodnejšia teplota v izbe je 18-21 °C

- najvhodnejšia relatívna vlhkosť vzduchu je  45-55 %

- veľmi vlhký vzduch nad 60% podporuje rozmnožovanie zárodkov plesní a mikroorganizmov, ktoré dokážu vyvolať alergie, astmu alebo aj  infekcie dýchacích ciest

- veľmi suchý vzduch (pod 35%) spôsobuje vysušenie očí a slizníc, neskôr dráždivé reakcie až zahlienenie, bolesti hlavy a hrdla

- vlhký vzduch sa horšie zohrieva, studený (a vlhký) vzduch zvonka sa pri zohriatí stáva suchý a spotrebujete menej tepla ako udržiavanie vlhkého

- teplý vzduch je viaže vodu, studený vzduch podstatne menej