Rosenie okien

Prečo sa mi rosia okná?
Rosenie spôsobuje interiérová vlhkosť.

Častým dôvodom reklamácií je zrážanie vody na skle okna (zarosovanie). Nie vždy je však príčina problémov na strane výrobcu, ktorý potom, pochopiteľne, odmietne prijať reklamáciu.

Pred reklamáciou z dôvodu zarosovania okien by sme sa mali ubezpečiť, kde na okne sa zrazená voda vyskytuje. Okno možno reklamovať u výrobcu vtedy, ak sa rosa nachádza v medzisklovom priestore izolačného dvojskla. Najčastejšou príčinou tohto javu býva nedokonalé hermetické uzatvorenie medzisklového priestoru, ktorý je obvykle naplnený vysušeným vzduchom, prípadne argónom či hexafluoridom síry. Do medzisklového priestoru sa tak dostane vzduch zvonka obsahujúci množstvo vodných pár, ktoré sa pri vhodných podmienkach kondenzujú na vnútorných stranách jednotlivých tabúľ skla. Pri takomto zistení ste oprávnení obrátiť sa na výrobcu okien so žiadosťou o opravu. Ten potom dodá nové dvojsklo a servisný technik ho na mieste vymení. Celý proces presklenia trvá niekoľko minút.

Iná situácia nastáva, ak sa voda zráža na vonkajšej strane vnútorného skla, t. j. v interiéri. V takomto prípade sa vzduch v uzatvorenej miestnosti obohacuje vodnou parou, ktorá vzniká pri bežnej ľudskej činnosti. Zvyšky vodnej pary sa zrážajú na najchladnejších plochách v miestnosti - v okolí okenných rámov, kde dochádza ku kondenzácii. Tento jav obvykle vzniká vo vlhkých miestnostiach s nedostatočným vykurovaním (kúpeľne, WC) alebo s nadmernou koncentráciou pary (kuchyne), alebo aj v pomerne suchých miestnostiach pri silných mrazoch.

Ďalšie príčiny zarosovania

Nevhodné umiestnenie zdroja tepla

Ak je zdroj tepla pod oknom, studený vzduch hromadiaci sa pri podlahe nasávajú rebrá radiátora a ohriaty vzduch stúpa nahor po tabuli skla v okne, pričom ho ohrieva. Zvyšuje sa tak teplota povrchu skla, a tým sa kondenzácia obmedzuje. Teplý vzduch vystupuje až k stropu miestnosti, postupne sa ochladzuje, klesá a znovu ho nasáva radiátor. Tento kolobeh sa nazýva gravitačné prúdenie. Ak nie je zdroj tepla pod oknom, ale napríklad pri protiľahlej stene, ohriaty vzduch sa počas prúdenia v miestnosti ochladzuje, čiže povrch tabule skla sa dostatočne neohreje, teplota skla sa priblíži k rosnému bodu a vodná para obsiahnutá vo vzduchu skondenzuje. Obdobné problémy môžu nastať aj pri nedostatočnom výkone podlahového kúrenia.

Nedostatočné vykurovanie a vetranie

V súčasnosti sa novostavby aj rekonštruované objekty vybavujú okennými prvkami s vysokou tesnosťou, a tak je výmena vzduchu medzi vonkajším a vnútorným prostredím takmer nulová. Voda vzlínajúca z muriva zasycuje vzduch v nedostatočne vetraných alebo vykurovaných miestnostiach a zráža sa na chladnejších plochách, napr. práve na okne. Prevenciou je starostlivé vykurovanie v kombinácii s dôsledným vetraním.

Nevhodne zvolené zasklenie

Kvalitu zasklievania definuje koeficient prestupu tepla U (W/m2K). Čím je hodnota U nižšia, tým lepšia je z hľadiska prestupu tepla kvalita zasklenia. Zníženie tepelných strát sa prejavuje aj vyššou povrchovou teplotou zasklenia, čiže kondenzácia vody na povrchu skla je nižšia.

Umiestnenie okna vzhľadom na svetové strany

Okná na severnej, severovýchodnej a severozápadnej strane sa zarosujú častejšie ako okná na juhu, juhozápade a juhovýchode. Aj počas mrazivých dní zvyšuje slnečné žiarenie povrchovú teplotu skla, a tým znižuje možnosť kondenzácie. Okná, ktoré sú celý deň v tieni, majú nižšiu teplotu, sú teda menej odolné pred kondenzáciou.

Kondenzácia vodnej pary na najchladnejších plochách je bežný fyzikálny jav, ktorý nemožno celkom odstrániť. Môžeme ho len cielene obmedzovať, a to:

- vetraním (odvádzaním prebytočnej vodnej pary)
- používaním tzv. výkonnostného zasklievania s hodnotou U = 1,5 W/m2K a lepším zasklievaním (zasklievanie so zvýšenou tepelnou izoláciou)
- správnym tepelným režimom (cirkuláciou vzduchu v miestnosti)
- rozmiestňovaním okien vzhľadom na svetové strany
- zvyšovaním teploty v miestnosti

Veľmi dobrou pomôckou na obmedzovanie kondenzácie v miestnostiach je hydrometer (vlhkomer). Jeho údaj môže varovať pred nežiaducou kondenzáciou na skle a primeť používateľa k pravidelnému vetraniu. Kondenzácia nadbytočnej vody teda nemusí byť dôvodom na reklamáciu, ale signálom, že s mikroklimatickým režimom nášho bytu čosi nie je v poriadku.

Radi Vám poradíme spôsob zníženia vlhkosti vo Vašom dome alebo byte vhodnými odvlhčovacími zariadeniami.

Odporúčame výmenu skiel za sklá s koeficientom prestupu tepla minimálne 1,1 K.