Najčastejšie používané sú vchodové dvere, preto sú aj najviac náchylné na poruchy i keď vhodná údržba predlžuje dobu bezchybého fungovania vchodových alebo aj terasových, balkónových dverí kde je použitá obojstranná kľučka a zamykanie je riešené vložkovým zámkom. V prvom rade platí to isté ako pri iných prvkov spomínaných vyššie. Tesnenia treba ošetrovať vhodnými prípravkami aby nestratilo prirodzenú pružnosť, kovanie udržiavať v čistote a pravidelne mazať. I dvere v prípade netesností majú nastavovacie prvky, ktorými sa dajú dostaviť do správnej polohy.

Avšak môže sa stať, že pre veľmi časté otváranie sa pokazí zámka, ktorá je integrovaná ako prevodovka do hlavnej lišty so zamykacími čapmi. Taktiež sa stáva, že porucha je vo vložke. Pokiaľ zistíme tieto skutočnosti, je treba odborne zmontovať dverové kovanie, vytiahnuť dverovú vložku a ak je prevodovka pokazená alebo poškodená, tak aj tú vymeníme za typ, ktorý je rovnaký poprípade vhodný ako náhrada, ktorú zistí technik, ktorý odborný zásah vykonáva.